Flora en fauna Ameland

Flora en fauna

Bos, duin, kwelder, strand en wad. Het waddeneiland Ameland biedt veel verschillende landschappen. Ontdek zelf de grote verscheidenheid aan
bloemen, planten en dieren!

Flora
Ameland kent een rijke flora. Er is op Ameland veel te zien én te ontdekken op dit gebied. Van planten als zeeraket en loogkruid tot de bossen met diverse varen- en boomsoorten. In de winter zijn de natte duinvalleien prima plaatsen voor orchideeën.

Ook de bermen en sloten op Ameland bieden een opvallende vegetatie. De oplettende wandelaar vindt er met een beetje geluk zelfs een verdwaalde orchidee!

Natuurlijk is het Wad meer dan slib en water. De vegetatie op het Wad is het bekijken meer dan waard. Dwaal maar eens langs de kwelders en over de uitgestrekte zandplaten. Wandelaars met een scherp oog ontdekken daar vele interessante aspecten van de flora op Ameland.

Fauna
Ameland is een waddeneiland vol dieren. Op het land, in de zee en in de lucht. Van reeën tot kreeften. Van fazanten tot krabben. Hieronder lees je meer over de reeën en fazanten op Ameland.

Een ree als wadloper
Ameland is een eiland en toch leven er reeën. In de vorige eeuw is er springend over de zandplaten en zwemmend door de geulen een reebok op Ameland beland. Daar vond hij al gauw in de uitgestrekte duindoornwildernis een omgeving naar zijn zin. De Amelanders hebben zelf een reegeit gekocht.

De natuurlijke 'gevolgen' bleven uiteraard niet uit en al spoedig signaleerden de Amelanders een verheugende uitbreiding van de reeënstand op het eiland. Vrij nauwkeurige tellingen hebben uitgewezen dat er nu al meer dan 100 reeën op het eiland zijn. Ameland koestert zijn reeën. Je treft ze tegenwoordig over het hele eiland aan.

Fazanten
Fazanten komen voornamelijk voor in de duinen en in het bos. Voor 1945 kwamen ze op het eiland Ameland niet voor, ze hebben pas daarna de vrijheid gekregen. De komst van de fazanten op het eiland had een plezierig bijeffect. Fazanten eten graag rupsen en daardoor is het aantal rupsen op Ameland tot een minimum beperkt.

Feugelpôlle
Aan de kust van zuidwest Ameland ligt de Feugelpôlle. Deze kwelder is een broedplaats van de op één na grootste kolonie sterns in West-Europa. 

Flora en fauna

Naar routes en kaarten

Choose your language

We noticed your device is in a differnt language.
Please select your prefered language.