Het Wad - VVV Ameland

Het Wad

Prachtige vergezichten, mooie luchten, maar ook een voedselreservoir voor vele soorten vogels en vissen, dat is het wad.

Waddenzee Werelderfgoed

Het ondiepe kustzeegebied van één miljoen hectare groot loopt van Den Helder tot aan Denemarken. Twee maal per etmaal stroomt hier water in en uit, wat zorgt voor een prachtig schouwspel. Bij vloed is het een grote zee en bij eb valt ongeveer de helft van het waddengebied droog, wat voor een ingewikkeld landschap van slikken, geulen en zandplaten zorgt. Sinds juni 2009 staat de Waddenzee op de UNESCO Werelderfgoedlijst, een bekroning voor dit unieke getijdenlandschap!

Vogelrijkste gebied - VVV Ameland

Vogelrijkste gebied

Het Waddengebied wordt het vogelrijkste gebied van West-Europa en Noord-Afrika genoemd. Door eb en vloed  ontstaat zowel op de wadbodem als in het water een enorm voedselreservoir voor 600 tot 1000 vogels per vierkante kilometer: plankton, algen, wieren, verschillende soorten jonge vis, garnalen, wormen en schelpdieren zijn hier te vinden. Per jaar trekken door dit rustgebied dan ook zo'n 5 à 6 miljoen vogels. Het heeft een unieke betekenis voor de vogelstand in Europa en als natuurgebied kent het zijn weerga niet.

Wadvogels
Wadvogels is een verzamelnaam voor zo’n 40 soorten eenden, meeuwen, steltlopers en ganzen die voor voedsel voor een groot deel afhankelijk zin van het wad. Natuurlijk zijn er ook vogels die geen wadvogels te noemen zijn, maar hier wel veel voorkomen, zoals de goudplevier, kievit, spreeuw, kraai en de kwikstaart.

Het wad is een prachtig en uniek natuurgebied. Vanaf Ameland biedt de Waddenzee in elk jaargetijde een prachtig schouwspel!

Meer over vogels op Ameland

Ontdek het wad - VVV Ameland

Ontdekken

Op Ameland zijn diverse activiteiten mogelijk om het prachtige waddengebied te ontdekken. Wat dacht je bijvoorbeeld van zeehonden spotten, een zeiltocht of vissen op de Waddenzee of ga het wad op met één van de wadexcursies.

Wil je liever zelf op pad? Stap dan op de pedalen of wandel heerlijk langs de waddenzeedijk. Vooral tijdens laag water zijn de kronkelige geulen goed zichtbaar en zul je veel vogels op het wad treffen, een aanrader dus!

Bekijk de activiteiten

Waddenhoppen - VVV Ameland

Waddenhoppen

Waddenhoppen is tegenwoordig erg populair. Door over de prachtige Waddenzee van eiland naar eiland te 'hoppen' breng je tijdens één vakantie een bezoek aan meerdere eilanden. Je beleeft het wad dan op een wel heel unieke en intense manier.

Bekijk de mogelijkheden.

Dijkwachters - VVV Ameland

Dijkwachters

De Waddenzee bevindt zich aan de zuidzijde van Ameland. Tussen de Waddenzee en Ameland staat de stevige waddenzeedijk die het eiland beschermt tegen het zeewater. Tijdens hoog water en storm kan het op de Waddenzee namelijk aardig onstuimig zijn. De wind in combinatie met het hoge water kunnen dan zorgen voor hoge golven, waardoor de dijk het extra te verduren krijgt.

Stormseizoen
Tijdens flinke stormen, in combinatie met extreem hoog water, kan de dijkwacht worden ingezet. Gelukkig komt dit zelden voor. Het beeld op de dijk in de Ballumerbocht, aan de Reeweg tussen Nes en Ballum, laat zien op welke manier dit vroeger gebeurde.

Vanaf oktober t/m maart, is de kans op extreme weersomstandigheden het grootste. Daarom wordt deze periode het stormseizoen genoemd. 

Dag van het Wad - VVV Ameland.nl

Dag van het Wad

In 2009 riep UNESCO het mooie & unieke Waddengebied gebied uit tot Werelderfgoed. Een unieke gebeurtenis die we ieder jaar weer vieren. Tradititegetrouw vieren we dit op de laatste zaterdag van juni tijdens de Dag van het Wad.

In 2024 vierden we de Dag van het Wad met een heerlijk ontbijt op de dijk. Het programma voor 2025 is nog niet bekend, houd hiervoor onze website in de gaten.

Foto: N. Hijner (Rijksuniversiteit Groningen)

Zeegras

 

In 2024 wordt er zeegras ingezaaid en aangeplant op 4 locaties. Bij Griend en Ameland worden de bestaande zeegrasvelden versterkt met zo’n 840.000 zeegraszaden. Bij Ballastplaat en de Waardgronden worden nieuwe proefvelden aangelegd om te onderzoeken of dit geschikte locaties zijn voor zeegrasherstel.

 

Meer informatie

Get inspired #VVVAmeland

Choose your language

We noticed your device is in a differnt language.
Please select your prefered language.