Hoog- en Laagwater - VVV Ameland

Hoog- en Laagwater

Elke gemiddelde 6:15 uur verandert het tij. Dat betekent als het nu net eb (laagwater) is geworden, dat het over zes uur en een kwartier weer vloed (hoogwater) wordt. Met eb is het strand extra breed,

Ontstaan eb en vloed

Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde. De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.
Het water gaat dus steeds een andere kant op, waardoor hoog- en laagwater elkaar afwisselen. Dit noemen we eb en vloed of ook wel astronomisch getij. Eb is de fase van het getij waarbij het zeewater daalt of afgaat. Vloed is de fase van opkomend of rijzend water.

Ritme van eb en vloed - VVV Ameland

Ritme van eb en vloed

Omdat de bewegingen van de aarde en de maan heel constant zijn, is het ritme van eb en vloed dat ook. Het is in Nederland 2 keer hoogwater en 2 keer laagwater per 24 uur en 50 minuten. Met dit ritme hebben we eigenlijk altijd te maken. Dat wil zeggen: als er geen bijzondere weersomstandigheden en/of andere zaken spelen.

Verschillen per locatie - VVV Ameland

Verschillen per locatie

De tijden waarop het hoog- en laagwater is aan de Nederlandse kust, lopen sterk uiteen. Het getij verschuift in bijna 12 uur van het zuidwesten naar het noordoosten van Nederland. Ook kan er op de ene locatie een veel groter hoogteverschil zitten tussen de hoog- en laagwaterstand.

Bijzondere getijvormen

Het weer en andere factoren kunnen voor variaties op het astronomisch getij zorgen. Denk bijvoorbeeld aan de diepte van het water en de vorm van de kust. Ook veranderingen in de positie van de zon en de maan vergeleken met elkaar, zijn van invloed op het getij.
Deze factoren zorgen voor het optreden van de volgende getijden:

 

Springtij- VVV Ameland

Springtij

Als de zon en de maan in elkaars verlengde staan, neemt de aantrekkingskracht die ze op de aarde uitoefenen toe. Dit gebeurt tijdens volle maan en nieuwe maan, zo'n twaalf keer per jaar. Er is dan een groot verschil tussen hoog- en laagwater. De vloed komt dan hoger dan gemiddeld en eb is lager dan gemiddeld. Je noemt dit springtij en het vindt altijd twee etmalen na volle maan en twee dagen na nieuwe maan plaats. 

Doodtij - VVV Ameland

Doodtij

Het omgekeerde kan ook voorkomen. In dat geval staan de zon en de maan haaks op elkaar. 2 verschillende kanten trekken dan aan het water. Dit treedt op tijdens het 1e en laatste kwartier van de maan (halve maan). Het effect is een paar dagen later merkbaar. Tijdens hoogwater komt het water dan niet zo hoog als normaal. Wanneer het laagwater is, zakt het minder. Dit noemen we doodtij.

Wantij - VVV Ameland

Wantij

Bijzonder aan de Waddenzee is het verschijnsel wantij. Het getij op de Waddenzee komt eerst aan de westkant van de Waddeneilanden opzetten. Enkele tientallen minuten later zet het water op aan de oostkant. Achter de eilanden is een gebied waar de 2 getijgolven elkaar ontmoeten. Op deze plek staat het water dan bijna stil.

Getijdentabel - VVV Ameland

Getijdentabel

Benieuwd naar hoe het getij is tijdens jouw verblijf op Ameland? Neem dan een kijkje in onze getijdentabel. In de tabel kun je per dag precies zien wanneer het hoog- en wanneer het laagwater is. Houd er rekening mee dat dit de getijdentabel is voor de waddenkant, ter hoogte van Nes. Voor het Noordzeestrand en de andere dorpen op Ameland gelden er andere getijden

Getijdentabel

Strand - VVV Ameland

Strand

Het getij van de Noordzee is aan het strand van Ameland goed te merken. Eb en vloed wisselen elkaar af en zorgen ervoor dat er op het strand van alles te beleven is.

Strandwandelingen maken, vissen, pootje baden in zee, schelpen zoeken etc. het kan allemaal! Het strand biedt urenlang plezier.

Wil je zwemmen in zee? Houd dan de vlaggen van de KNRM in de gaten. Door middel van deze vlaggen wordt aangegeven of het wel of niet veilig is om te gaan zwemmen in zee. 

Meer over het strand van Ameland

Choose your language

We noticed your device is in a differnt language.
Please select your prefered language.