Johannes Kardinaal de Jong - VVV Ameland

Johannes Kardinaal de Jong

Kardinaal de Jong werd 10 september 1885 aan de Reeweg 34 in Nes op Ameland als Jan de Jong jr. geboren, oudste zoon van Jan de Jong en Trijntje Mosterman. Zijn vader was bakker in Nes. 

Jan de Jong jr. ging in 1898 naar Culemborg, het klein seminarie. Hierna volgden verschillende studies waarbij de doctortitel in filosofie en in wijsbegeerte behaald werden. Na zijn studie werd hij benoemd tot derde kapelaan in een parochiekerk in Amersfoort en later tot conrector van het moederhuis en pensionaat van meisjes bij de zusters van Onze Lieve Vrouw in Amersfoort.

Vervolgens werd Jan de Jong professor en later president van de groot seminarie. In 1936 volgde hij Mgr. Jansen op als Aartsbisschop van Utrecht. Zijn verbondenheid met Ameland kwam tot uiting in het wapen dat hij koos. De maan en de drie balken uit het Amelander wapen.

Na de bevrijding in 1945 en de terugkomst van de Nederlandse regering behaagde het Pius XII hem tot kardinaal te verheffen voor zijn aandeel in en zijn verzet tegen de bezetters van zijn vaderland en zijn standvastige houding als kerkleider. Ook werd hij geridderd met de hoogste onderscheidingen, welke versierselen nog in het cultuur-historischmuseum Sorgdrager in Hollum te bewonderen zijn. Kardinaal de Jong is op 8 september 1955 in Amersfoort overleden.

Op de kruising van de Kardinaal de Jongweg met de Burgemeester Waldaweg in zijn geboortedorp Nes staat een standbeeld ter nagedachtenis aan Johannes Kardinaal de Jong. Het beeld is vervaardigd door de Friese kunstenaar Frans Ram. Kardinaal de Jong was een bescheiden mens. Het kunstwerk laat de Kardinaal zijn zoals eilandbewoners hem hebben gekend: eenvoudig gekleed, hoed in de hand, te voet over het hem zo dierbare Ameland.

Het standbeeld in Nes werd in 1982 onthuld. Speciaal voor de ceremonie rond die onthulling zat de Rooms-Katholieke Kerk van Ameland stampvol en waren hoge geestelijke en politieke leiders naar Ameland gekomen.

Op dinsdag 1 februari 2022 is bekend gemaakt dat kardinaal Jan de Jong postuum de Yad Vashem-onderscheiding heeft gekregen. Dat is een Israëlische onderscheiding voor niet-Joden die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Jodenvervolging hebben verzet en daarbij grote risico's hebben genomen. De Jong is hiermee een van de 'Rechtvaardigen onder de volkeren'.

Bron: "Ameland, ander land, de complete reisgids", door J. de Kruyf en R. Tienkamp.

Choose your language

We noticed your device is in a differnt language.
Please select your prefered language.