Dorpstoren Nes - VVV Ameland

Dorpstoren Nes

De losstaande dorpstoren vormt het markante teken in de kern van het dorp Nes. De van gele steen opgetrokken klokkentoren staat op een kleine verhoging. De toren is in 1664 in opdracht van Valerius (Watse) Frans van Cammingha en Rixt van Donia gebouwd, destijds de Heer en Vrouwe van Ameland.

In 1732 is de dorpstoren in opdracht van Prins Willem IV, toen Heer van Ameland, verhoogd om als baken voor de scheepvaart te dienen. Vanaf toen maakte de oorspronkelijke torenspits plaats voor het huidige zadeldak.

Choose your language

We noticed your device is in a differnt language.
Please select your prefered language.