Meerjaren Marketing en Promotie Strategie - VVV Ameland

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie

VVV Ameland verzorgt, naast haar kerntaak als informatievoorziening aan de toerist, de promotie van Ameland. 

Daartoe zet zij een mix van marketinginstrumenten in. Het accent ligt steeds meer online omdat de consument zich voor een vakantie vooral op internet en social media voorbereid op een vakantie of dagtocht.

Om de marketingactiviteiten mogelijk te maken, berekent VVV Ameland aan haar leden een jaarlijkse promotiebijdrage. Elke euro aan promotiebijdrage die VVV Ameland ontvangt wordt besteed aan promotie van Ameland. Door bundeling van de middelen van ondernemers, gemeente en VVV kan een marketingcampagne worden gevoerd die er toe doet.

Marketing en Promotie Strategie

Toerisme is het belangrijkste onderdeel van de economie van Ameland. Om een duurzame ontwikkeling van het toerisme naar Ameland te stimuleren, hebben VVV Ameland en de gemeente Ameland een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2018 - 2021 gesloten. Als onderdeel van deze overeenkomst is de meerjaren Marketing & Promotie Strategie (MPS) ontwikkeld. De MPS heeft als doel om vanuit een gemeenschappelijke en gedragen visie richting te geven aan de marketing en promotiestrategie van VVV Ameland. Het plan concentreert zich op de toeristische marketing en promotie, het gastheerschap en de productontwikkelingstaken van VVV Ameland en is richtinggevend voor de te ontwikkelen activiteitenplannen.

Downloads:

VVV Ameland

Bureweg 2
9163 KE, Nes
0519-546546

Choose your language

We noticed your device is in a differnt language.
Please select your prefered language.