Brochure VVV Ameland - page 6

Ameland, datmaggezienworden!
Voorproeven en (na)genieten van
Ameland. VVVAmeland heeft er alles
voor in huis. Komnaar deVVV-winkel bij
deAmelander pier of breng een virtueel
bezoek aandeVVVwebshop. U kunt er
te kust en te keur. Allemaal en helemaal
Ameland!
Dagarrangementen
Kom zelf of geef een ander een dagop
Ameland cadeau. Compleetmet boot-
ticket en fiets. Afvaarten van ’smorgens
tot ’s avonds. Korte overtochten.
Langgenieten. Uitwaaien op het strand,
terrasje pakken in dorp enpaviljoen,
fietsen, paardenreddingboot inde bran-
ding zien, lekker eten…onvergetelijk!
Topografische kaart vanAmeland
Heel het eiland in vogelvlucht, tot in detail
weergegeven.Met uitgebreide legenda,
informatie enplattegronden per dorp.
Handig voor het zien vanAmeland in de
juiste proporties, het uitstippelen van
routes en snel vinden van bijzondere land-
schapselementen.
Wandelen opAmeland
Demeest completewandelgids van
Ameland.Meer dan 50 km aanwandel-
routes, w.o. de paaltjeswandelingen van
de verschillende natuurorganisaties en
kaart- en themawandelingen.
Tevens uitgebreide landschaps- en
fenomeenbeschrijvingen en vogelkaart.
Fietsrouteboekje
Vier fietsroutes van verschillende lengte,
diemet grote zorgvuldigheid zijnuitgezet
en samengesteld door kenners van
Ameland. U komt op tal vanongekend
mooie plekjes verspreid over het gehele
eiland; plekjeswaar u andersmisschien
aan voorbijgegaan zou zijn.
Voormeer info kijk op:
vvvameland.nl
4
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...31