Brochure VVV Ameland - page 10

OpAmeland kondigt het voorjaar zich
altijd uitbundig en uitgelaten aan.
De zonmoedigt u vaak al snel aanhet
terras of een duinvallei op te zoeken en
te genieten van haar warmte.Wandelend
of op de fiets geniet u van de rust, van
de nieuwe kleuren, van vogelgeluiden
rondom, van bloemengeuren en spelende
lammetjes op de groene zeedijk.
Zeg zomer enAmelandbruist van de
gezelligheid. Veerboten varen af en aan
met vrolijkemensen die onbekommerd
gaan genieten vanhet buitenleven. Van
dorpjes bezoeken en liggen op het strand,
in duin en gras, van eten en een drankje
op het terras. Er ismuziek, er is sport, er
gaat geen dag voorbij of er zijn volop
activiteiten voor jong enoud, om zelf aan
mee te doen of om naar te kijken.
In het najaar verruilt Ameland de
plezierigemensendrukte voor de onrust
van de natuur. Dan schudt dewindde
bomen, verlost ze van oud blad, jaagt
het zand over het strand op tot duinen en
geeft de brandingwoest schuimende
golvenkruinen. Tijd om uit tewaaien.
En daarna… geen gezelliger plek dan de
warmewoonkamer, lachenmet familie of
vrienden in een knus dorpscafé of strand-
paviljoen. Of kom in november naar de
Kunstmaandmet op het hele eiland kunst.
Voor veel mensen is Amelanddé plek om
dewinter door te brengen. Alle dorpjes
zijn sfeervol verlicht, gezelligheid is troef in
de horeca enmet een beetje geluk ligt er
sneeuw die kerstbomen, dorpen en land-
schap een extra feeëriek aanzien geeft.
Op zo’nmoment is Amelandbijna onaards
mooi.Ook vogels die van ver komen doen
in dewinter graagAmeland aanom op
adem en op krachten te komen.
Voormeer info kijk op:
vvvameland.nl
8
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...31